Dla pacjentów
serwis
Serwis adresujemy do wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi systemami CAD/CAM dla techniki dentystycznej. Zarówno dla lekarzy
jak i techników. Oznaczenie CAD jest skrótem angielskim od Computer Aided Design, co w wolnym tłumaczeniu brzmi komputerowo wspomagane projektowanie. CAM to angielski skrót Computer Aided Manufacturing czyli komputerowo wspomagane wykonanie.
NOWOŚCI

KONSULTACJE SPOLECZNE dot. ustawy o wyrobach medycznych
Poniżej do pobrania dokumenty udostępnione dzięki uprzejmości Pana A. Wilka z PTTD do zapoznania się z nimi i ewentualnej oceny. Ustawa dotyczy aspektów prawnych funkcjonowania naszego zawodu i budzi wiele emocji i kontrowersji. Dla wszystkich powinna być ....
Przygotowanie modeli z implantami do skanowania.
Modele z implantami muszą być tak samo przygotowane jak klasyczne słupki gipsowe, tzn. wycięte z modelu składanego. Mówimy tutaj o klasycznych cementowanych czapeczkach cyrkonowych na łącznikach. Traktujemy je jak klasyczne słupki gipsowe.Podczas skanowania najpierw rejestrowana ....
Czy cyrkonia bez schodka pęknie?
Od samego początku prac pełno -ceramicznych istnieje dyskusja na temat : czy preparacja bezschodkowa jest dozwolona a jeżeli jest to jak wygląda wytrzymałość takich prac w porównaniu z preparacjami schodkowymi. Praktyka pokazuje ,że prace z tlenku cyrkonu wykonywan....
O NAS

Centrum frezowania Lab powstało w 2006 roku. Po doświadczeniach we wprowadzaniu pierwszych systemów komputerowego wykonywania tlenku cyrkonii w Polsce postanowiliśmy uruchomić własne centrum frezowania ukierunkowane na wykonywanie prac dla zewnętrznych laboratoriów protetycznych.

System CAD/CAM jaki zastosowaliśmy jest jedynym do tej pory systemem o tzw. otwartej architekturze. Oznacza to, że nie jesteśmy związani ograniczeniami wynikającymi z pracy na systemach zamkniętych przez producentów dentystycznych. Daje nam to pełną swobodę wykonywanych prac, doboru optymalnych materiałów od różnych dostawców oraz możliwości elastycznej polityki cenowej naszych usług. Do naszych zastosowań wybraliśmy materiały niemieckich producentów tlenku cykonii posiadające pełną certyfikację i najlepsze parametry wytrzymałościowe. Stosujemy tlenek cyrkonii posiadający wytrzymałość 1200 MPa na złamanie co daje nam i naszym klientom gwarancję największej wytrzymałości.

Otwarta architektura naszego systemu pozwala na przyjmowanie i obróbkę plików z różnych skanerów innych firm. Daje to możliwość współpracy na odległość bez konieczności przesyłania modeli. W chwili obecnej skanery otwartej architektury stają się ....
linia

FORUM DYSKUSYJNE
www.zgryz.com

POLECAMY
www.zgryz.com
Serwis techników dentystycznych
i protetyków