Dla pacjentów
serwis
Serwis adresujemy do wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi systemami CAD/CAM dla techniki dentystycznej. Zarówno dla lekarzy
jak i techników. Oznaczenie CAD jest skrótem angielskim od Computer Aided Design, co w wolnym tłumaczeniu brzmi komputerowo wspomagane projektowanie. CAM to angielski skrót Computer Aided Manufacturing czyli komputerowo wspomagane wykonanie.
Lab - centrum frezowania dla techników i lekarzy
AKTUALNOŚCI

KONSULTACJE SPOLECZNE dot. ustawy o wyrobach medycznych
Poniżej do pobrania dokumenty udostępnione dzięki uprzejmości Pana A. Wilka z PTTD do zapoznania się z nimi i ewentualnej oceny. ....
Przygotowanie modeli z implantami do skanowania.
Modele z implantami muszą być tak samo przygotowane jak klasyczne słupki gipsowe, tzn. wycięte z modelu składanego. Mówimy tutaj o klasyczny....
Czy cyrkonia bez schodka pęknie?
Od samego początku prac pełno -ceramicznych istnieje dyskusja na temat : czy preparacja bezschodkowa jest dozwolona a jeżeli jest to jak wyg....
Czy robic takie mosty z cyrkonu?
Na zamieszczonych fotkach typowy przykład warunków dla dolnego mostu o szczególnie niewdzięcznej konstrukcji. Z Założenia nie ma tutaj przec....
Przezierny Zro2 ?
Transparentny tlenek cyrkonu ? Proszę bardzo... Niektórzy użytkownicy tlenku cyrkonu narzekali, że materiał w przeciwieństwie....

linia

Strona:1 z 2

linia


CAD