Dla pacjentów
serwis
Serwis adresujemy do wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi systemami CAD/CAM dla techniki dentystycznej. Zarówno dla lekarzy
jak i techników. Oznaczenie CAD jest skrótem angielskim od Computer Aided Design, co w wolnym tłumaczeniu brzmi komputerowo wspomagane projektowanie. CAM to angielski skrót Computer Aided Manufacturing czyli komputerowo wspomagane wykonanie.
Lab - centrum frezowania dla techników i lekarzy
KONTAKT

Lab
ul. Jutrzenki 30
05-270 Marki k/Warszawy

Tel. +48 609 857 299
Fax. +48 22 771 2960
E-mail: zgryz@zgryz.com

cad