Dla pacjentów
serwis
Serwis adresujemy do wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi systemami CAD/CAM dla techniki dentystycznej. Zarówno dla lekarzy
jak i techników. Oznaczenie CAD jest skrótem angielskim od Computer Aided Design, co w wolnym tłumaczeniu brzmi komputerowo wspomagane projektowanie. CAM to angielski skrót Computer Aided Manufacturing czyli komputerowo wspomagane wykonanie.
Lab - centrum frezowania dla techników i lekarzy
AKTUALNOŚCI

Czy cyrkonia bez schodka pęknie?

Od samego początku prac pełno -ceramicznych istnieje dyskusja na temat : czy preparacja bezschodkowa jest dozwolona a jeżeli jest to jak wygląda wytrzymałość takich prac w porównaniu z preparacjami schodkowymi.

Praktyka pokazuje ,że prace z tlenku cyrkonu wykonywane na preparacjach bezschodkowych nie wykazują podatności na pękanie większej niż na dobrze wykonanych preparacjach schodkowych. Oczywiście inny jest kształt i przebieg rantu podbudowy, choć nie odbiega on ani zasięgiem ani przekrojem od uzyskiwanych klasycznie na konstrukcjach metalowo -ceramicznych.
Tak wiec z praktycznego punktu widzenia nie ma przeciwwskazań aby wykonwać konstrukcje cyrkonowe na preparacjach bezschodkowych. Teoretyczne wsparcie można znaleźć w publikacjach pojawiających się w Internecie .

W praktyce oznacza to możliwość wykonania prac cyrkonowych nawet na tak słabo przygotowanych preparacjach jak na zdjęciach poniżej.


[1]
linia

powrót więcej