Dla pacjentów
serwis
Serwis adresujemy do wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi systemami CAD/CAM dla techniki dentystycznej. Zarówno dla lekarzy
jak i techników. Oznaczenie CAD jest skrótem angielskim od Computer Aided Design, co w wolnym tłumaczeniu brzmi komputerowo wspomagane projektowanie. CAM to angielski skrót Computer Aided Manufacturing czyli komputerowo wspomagane wykonanie.
Lab - centrum frezowania dla techników i lekarzy
AKTUALNOŚCI

Przygotowanie modeli z implantami do skanowania.

Modele z implantami muszą być tak samo przygotowane jak klasyczne słupki gipsowe, tzn. wycięte z modelu składanego. Mówimy tutaj o klasycznych cementowanych czapeczkach cyrkonowych na łącznikach. Traktujemy je jak klasyczne słupki gipsowe.Podczas skanowania najpierw rejestrowana jest ogólna sytuacji w łuku i oznaczane pozycje słupków. Następnie każdy słupek musi być wyjęty z modelu i skanowany oddzielnie w dużej rozdzielności aby uzyskać dokładny obraz powierzchni. Dlatego konieczne jest przygotowanie modelu w klasyczny sposób. Co prawda, możliwe jest skanowanie samych łączników po wykręceniu z analogów w normalnym modelu ale w naszym centrum nie stosujemy tej metody, gdyż istniej obawa przed minimalnym przesunięciem, co spowodowałoby niedokładności w wykonanej pracy.

[1]
linia

powrót więcej