Dla pacjentów
serwis
Serwis adresujemy do wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi systemami CAD/CAM dla techniki dentystycznej. Zarówno dla lekarzy
jak i techników. Oznaczenie CAD jest skrótem angielskim od Computer Aided Design, co w wolnym tłumaczeniu brzmi komputerowo wspomagane projektowanie. CAM to angielski skrót Computer Aided Manufacturing czyli komputerowo wspomagane wykonanie.
Lab - centrum frezowania dla techników i lekarzy
AKTUALNOŚCI

KONSULTACJE SPOLECZNE dot. ustawy o wyrobach medycznych

Poniżej do pobrania dokumenty udostępnione dzięki uprzejmości Pana A. Wilka z PTTD do zapoznania się z nimi i ewentualnej oceny.

Ustawa dotyczy aspektów prawnych funkcjonowania naszego zawodu i budzi wiele emocji i kontrowersji.
Dla wszystkich powinna być interesująca .

Dokumenty umieszczam na tej stronie tylko z powodu by nie wysyłać dość dużych załączników w newsletterze forum zgryz - proszę o zrozumienie.
Każdy zainteresowany może je otworzyć i pobrać.

miczman
linia

powrót więcej