Dla pacjentów
serwis
Serwis adresujemy do wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi systemami CAD/CAM dla techniki dentystycznej. Zarówno dla lekarzy
jak i techników. Oznaczenie CAD jest skrótem angielskim od Computer Aided Design, co w wolnym tłumaczeniu brzmi komputerowo wspomagane projektowanie. CAM to angielski skrót Computer Aided Manufacturing czyli komputerowo wspomagane wykonanie.
Lab - centrum frezowania dla techników i lekarzy
DLA PACJENTÓW

Ten dział przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych możliwością wykonania nowoczesnych prac na tlenku cyrkonii dla siebie. Zdecydowana większość pacjentów chciałaby mieć możliwość świadomego wyboru technologii w jakiej zostanie wykonane uzupełnienie, znając ogólnie jej zalety i ewentualne ograniczenia. W ramach wizyty w gabinecie często nie ma możliwości na dokładne przedstawienie materiałów i technologii jaka jest do dyspozycji w danym rodzaju uzupełnienia. Dlatego w tym dziale w postaci kilku odpowiedzi na zasadnicze pytania przedstawimy dlaczego każdy powinien mieć uzupełnienia wykonane z tlenku cyrkonii.

Czym jest tlenek cyrkonii?
Politetragonalny tlenek cyrkonii stabilizowany itrem (Zr02Y2O3) - pełna nazwa chemiczna brzmi bardzo poważnie, ale gdy dodamy, że jest to minerał występujący powszechnie na ziemi i stosowany w wielu gałęziach przemysłu od wielu lat to staje się nam bardziej bliski. Większość pacjentów, szczególnie pań, ma go od dawna u siebie w postaci ozdób tzw. cyrkonii, gdyż jest on popularny w jubilerstwie ze względu na atrakcyjny wygląd i prawie doskonałe imitowanie ... diamentów. Tlenek cyrkonii do celów medycznych jest specjalnie przygotowywany i jest to najczystsza postać tego minerału.

Co wyróżnia ten materiał nad innymi ceramikami?
W protetyce stosujemy różne rodzaje ceramik ale większość z nich wymaga specjalnej podbudowy metalowej albo jest niedostatecznie wytrzymała mechanicznie by samodzielnie funkcjonować jako proteza. Tlenek cyrkonii ma największą wytrzymałość na złamanie z wszystkich obecnie stosowanych materiałów ceramicznych. Powoduje to, że można z niego wytwarzać samodzielne i rozległe prace ceramiczne bez obawy o złamanie czy pęknięcie.

Dlaczego tlenek cyrkonii jest dobry dla naszego organizmu?
Generalnie dlatego, że jest dla niego absolutnie obojętny. Nasz organizm w żaden sposób nie reaguje na obecność ceramiki. Tlenek cyrkonii jest od lat 50-tych XX wieku stosowany jako materiał zastępczy w odbudowie kości i stawów. Nie zanotowano przypadków odrzucenia implantów wykonanych z materiałów ceramicznych. Prace protetyczne z tlenku cyrkonii nie potrzebują innych materiałów dodatkowych a więc są w czystej postaci ceramiką.

Dlaczego dotychczasowe prace ceramiczne nie są tak dobre dla organizmów pacjentów?
Do niedawna prawie wszystkie prace "ceramiczne" w protetyce składały sie z zewnętrznej warstwy ceramicznej oraz wewnętrznego metalowego szkieletu nośnego. Obecność metalu w ustach pacjenta od zawsze była problemem. Każdy stop dentystyczny koroduje w ustach w kontakcie ze śliną i płynami ustrojowymi. Powoduje to "rozpuszczanie" metalu uwalniające do organizmu pacjenta miliony jonów metali. Część z nich jest przyczyną reakcji chorobowych, od nieznacznych objawów alergicznych począwszy a na poważnych problemach onkologicznych skończywszy. Problem polega na tym ,że szybkość procesu korozji, jej wielkość i oddziaływanie na danego pacjenta nie jest stała. Proces technologiczny odlewania i obróbki metali, skład stopu oraz uwarunkowania osobnicze powodują, że u każdego z nas dana praca protetyczna z metalem zachowuje się inaczej. Najlepsze efekty odporności na korozję uzyskuje się na stopach szlachetnych (złocie) najgorsze na stopach chromowo - kobaltowych.

Jakie prace protetyczne mogę wykonać na tlenku cyrkonii?
Zasadniczo wszystkie stałe tzn. umocowane przez lekarza za pomocą specjalnych cementów. Mogą to być korony na zęby pojedyncze, gdy uszkodzona jest górna widoczna część zęba. Mosty gdy brakuje zębów pomiędzy innymi uszkodzonymi koronami. Mogą to być wypełnienia w zębach zastępujące stare i nieszczelne plomby w sposób bardzo trwały i estetyczny tzw. wkłady. Jeżeli ząb nie jest mocno uszkodzony a chcemy poprawić estetykę widocznej części możemy zdecydować się na cienkie płatki ceramiki naklejane na zęby zwane licówkami. Lekarz stomatolog musi ocenić stan uzębienia i dobrać odpowiednie metody leczenia do danego przypadku. Prawie zawsze istnieje możliwość wyboru różnych technologii wykonania.

Jaki jest efekt kosmetyczny prac na tlenku cyrkonii?
Brak podbudowy metalowej, duża przezierność ceramiki oraz ogromna paleta możliwości indywidualnej modyfikacji powodują , że prace tego typu są nie do odróżnienia od prawdziwych zębów. Oczywiście bardzo dużo zależy od umiejętności technika ceramisty oraz współpracy przy doborze koloru w gabinecie. Zasadniczo nie ma w chwili obecnej materiałów dających lepsze efekty estetyczne od ceramiki.

Czy prace na tlenku cyrkonii są wyjątkowo drogie?
Absolutnie nie. Najlepszym przykładem niech będzie porównanie cen do bardzo popularnych prac na stopach szlachetnych. W chwili obecnej koszt wykonania korony na tlenku cyrkonii jest porównywalny a w niektórych gabinetach niższy od takiej samej pracy z podbudową złotą. Prace cyrkoniowe stają się powszechnym standardem i wiele gabinetów oferuje rozsądną cenę zachęcając pacjentów do wymiany swoich koron i mostów na najlepszy i najnowocześniejszy materiał obecnie stosowany.

Gabinety rekomendowane
Poniżej proponujemy listę gabinetów rekomendowanych do wykonania prac na tlenku cyrkonii. Profesjonalizm i dokładność poparta doświadczeniem w wykonywaniu tego typu prac są najważniejszym kryterium jakim kierowaliśmy sie w doborze. Nie bez znaczenia jest indywidualne podejście do każdego pacjenta, informacja o możliwościach i przebiegu leczenia oraz ... miła atmosfera. Każdy z wymienionych gabinetów oferuje atrakcyjne ceny wykonania prac na tlenku cyrkonii oraz możliwość przygotowania specjalnej oferty w przypadku większych prac.

Lista gabinetów rekomendowanych dalej
Powrót dalej