Dla pacjentów
serwis
Serwis adresujemy do wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi systemami CAD/CAM dla techniki dentystycznej. Zarówno dla lekarzy
jak i techników. Oznaczenie CAD jest skrótem angielskim od Computer Aided Design, co w wolnym tłumaczeniu brzmi komputerowo wspomagane projektowanie. CAM to angielski skrót Computer Aided Manufacturing czyli komputerowo wspomagane wykonanie.
Lab - centrum frezowania dla techników i lekarzy
MATERIAŁY CYRKONOWE

KONSULTACJE SPOLECZNE dot. ustawy o wyrobach medycznych
Poniżej do pobrania dokumenty udostępnione dzięki uprzejmości Pana A. Wilka z PTTD. Ustawa o wyrobach medycznych budzi wiele ....
Warunki i ograniczenia gwarancji na konstrukcje cyrkonowe.
Centrum frezowania LAB wykonuje konstrukcje z tlenku cyrkonu w oparciu o najlepsze dostępne materiały i technologie na rynku. Z bogatej ofer....

linia

Strona:1 z 1

linia


CAD