Serwis dla lekarzy
Serwis dla stomatologów
DLACZEGO TLENEK CYRKONII?

Wprowadzenie prac na tlenku cyrkonii do oferty swojego laboratorium niesie praktycznie same zalety dla technika, lekarza i pacjenta. Na temat tego materiału napisano wiele prac naukowych z zakresu materiałoznawstwa i technologii stosowania. Największe korzyści płynące z tej technologii można ująć w kilku punktach:
  • Materiał bio-kompatybilny, nie wykazujący jakiejkolwiek reakcji z organizmem człowieka. Doskonałe rozwiązanie zastępujące prace na metalu oraz dla pacjentów alergicznych.
  • W chwili obecnej jedyny materiał o wytrzymałości na złamanie powyżej 1000 MPa umożliwiający wykonanie bezpiecznych mostów pełno- ceramicznych.
  • Technologia wykonania CAD/CAM eliminuje pracochłonny proces projektowania i wykonywania prototypu woskowego lub kompozytowego oraz gwarantuje nieosiągalna dla systemów ręcznych dokładność wykonania.
  • Materiał wygodny w licowaniu, dający się obrabiać i polerować, nie wymaga specjalnych systemów cementowania. Konstrukcje mogą być barwione co eliminuje konieczność stosowania materiałów kryjących i pracochłonnego napalania.
  • Stale zwiększająca się liczba prac, oraz wyrównywanie się cen w stosunku do prac na stopach szlachetnych powodują konieczność posiadania tego rodzaju prac w ofercie nowoczesnego laboratorium.
  • Parametry wytrzymałościowe umożliwiają stosowanie tlenku cyrkonii do bardzo szerokiego zakresu prac protetycznych:
- wkłady i nakłady,
- korony i mosty dowolnej długości anatomicznej,
- korony teleskopowe i koniczne,
- mosty na wkładach oraz mosty adhezyjne,
- wkłady korzeniowe,
- podbudowy na implantach i łączniki indywidualne implantów,
- elementy konstrukcyjne.

Cyrkonia


W ostatnich latach jesteśmy świadkami gwałtownego procesu zmian technologicznych występujących głównie w protetyce stomatologicznej, które ze względu na swój zasięg i skutki można z powodzeniem nazwać mianem rewolucji. Zjawisko to dotyczy również części klinicznej protetyki, choć chwilowo, w nieco mniejszym zakresie. Technologia, która powoli, aczkolwiek nieustannie, wpływa na styl pracy we współczesnych gabinetach i pracowniach zwykle określana jest jako dentystyczny CAD/CAM. Jest to skrót od angielskich słów określających komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) oraz komputerowe wspomaganie wykonania (CAM).